Customers-for-USA-and-Canada-Salzburg-Grain-Mills
Customers-for-USA-and-Canada-Salzburg-Grain-Mills

Annuleringsvoorwaarden

Recht op annulering

Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te annuleren.
De annuleringstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons(Agrisan Naturprodukte GmbH, Gasteigweg 25, A-5400 Hallein, Telefoon: +43 6245 83282) via een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen. Je kunt het bijgevoegde voorbeeldformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de annuleringstermijn te voldoen, is het voldoende dat u uw kennisgeving van de uitoefening van uw annuleringsrecht verstuurt voordat de annuleringstermijn afloopt.

Gevolgen van annulering

Als u dit contract herroept, betalen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen terug, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. We kunnen weigeren je geld terug te betalen totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons hebt geïnformeerd over de annulering van dit contract. De deadline is gehaald als je de goederen verstuurt voordat de periode van veertien dagen is verstreken. Jij draagt de directe kosten voor het terugsturen van de goederen. Je hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het controleren van hun toestand, eigenschappen en functionaliteit.

Voorbeeld annuleringsformulier
Om uw recht op annulering uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen:

Agrisan Naturprodukte GmbH,
Gasteigweg 25,
A-5400 Hallein,
Telefoon: +43 6245 83282
E-mail: [email protected]

stuur het ingevulde formulier terug. U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons hebt geïnformeerd over de annulering van dit contract.

– Ik/wij (*) annuleren hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het leveren van de volgende dienst (*)

– Besteld op (*)/ontvangen op (*)

– Naam van de consument(en)

– Adres van de consument(en)

– Handtekening van de consument(en) (alleen voor kennisgeving op papier)

– afspraakje

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.